AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Popis: Děti z MŠ Větrná.
Děti z MŠ Větrná.
Autor / zdroj: Petr Pokorný
4.2.2020

Novinka v MŠ Větrná: Individuální schůzky s rodiči ve všech třídách

ČESKÉ BUDĚJOVICE

S novinkou ve způsobu komunikace s rodiči vstupuje do roku 2020 českobudějovická Mateřská škola Větrná. Sedmitřídní mateřinka se 168 dětmi nově zavádí pravidelná individuální setkání s rodiči. A to ve všech svých třídách bez výjimky. Podobná praxe je v tuzemských předškolních zařízeních dosud vesměs ojedinělá.

„Zavedení těchto individuálních schůzek samozřejmě znamená pro naše učitelky určitou pracovní zátěž nad rámec běžného provozu školy, pro děti a jejich další vývoj však má obrovský význam,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Větrná Kamila Finková.

Stávající „zavedenou“ praxí mateřských škol bývají zpravidla pouze hromadné informační schůzky s rodiči vždy na začátku školního roku, kde se řeší organizační otázky spojené s docházkou do školy a jejími pravidly. Nemluví se zde tedy o dětech, jejich povaze, přednostech, slabých stránkách a podobně, ale jen o technických záležitostech jejich pobytu v MŠ. To je ovšem podle pedagogů z Větrné málo.

„Třetím rokem pořádáme individuální rodičovské schůzky ve třídách předškoláků a vzhledem k tomu, že se osvědčily, rozšíříme je nyní také do všech ostatních tříd bez ohledu na věk dětí,“ konstatovala Finková.

Hlavní důraz však zůstane v mateřské škole kladen především na komunikaci s rodiči předškoláků, dětí, které už letos čeká zápis do základní školy.

„S rodiči řešíme především stupeň zralosti dětí. V čem vynikají, kde mají ještě rezervy a kde případné problémy, kde mohou svým aktivním přístupem dopomoci tyto případné nedostatky svých dětí odstranit či omezit na minimum,“ poznamenala zástupkyně ředitelky Mateřské školy Větrná Jana Vostoupalová s tím, že učitelky při osobní předem dohodnuté schůzce poradí, co mohou doma se svými dětmi procvičovat a pomoci je tak připravit na úspěšný start základní školní docházky.

Vostoupalová v této souvislosti připomněla, že z úzké spolupráce rodiny a školy profitují samozřejmě především děti. „Schůzky usnadní rodičům orientaci v přípravě dětí na povinnou školní docházku. Seznámí se s plány pedagogů při další práci s dětmi předškolního věku a mají možnost detailně konzultovat, zda jsou jejich děti schopné nastoupit do ZŠ, či nikoli,“ doplnila.

Mateřinka ve Větrné ulici, klidné lokalitě mezi dvěma velkými českobudějovickými sídlišti Máj a Šumava, je známá mimo jiné svým velmi aktivním přístupem k zavádění moderních metod výchovy a péče o nejmenší děti. Při svých aktivitách vychází z  doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a směřuje mimo jiné k získání certifikátu pro zařazení do národní sítě Škol podporujících zdraví (ŠPZ).


Mateřská škola Větrná, sedmitřídní předškolní zařízení s celkovou kapacitou 168 dětí, je umístěna mezi dvěma velkými českobudějovickými sídlišti Šumava a Máj. Areál se skládá ze šesti pavilonů propojených prostornou spojovací chodbou

Školka má vlastní rozsáhlou zahradu, která je díky výhodné poloze prosta jakéhokoliv hluku a zplodin z výfukových plynů aut. Zajišťuje tak prostor pro aktivní odpočinek i klidovou relaxaci. Je vybavena množstvím dřevěného zahradního herního zařízení, které škola průběžně doplňuje o nové, moderní prvky.

Součástí školy je vlastní školní jídelna. Ta je průběžně  modernizována tak, aby splňovala předepsané náročné hygienické normy Evropské unie a splňovala požadavky na přípravu kvalitní a zdravé stravy.

Škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním vzdělávání.

Autor / zdroj: Petr Pokorný

DALŠÍ ČLÁNKY

GBA počtvrté organizuje prestižní přehlídku talentů světových basketbalových velkoklubů. Tentokrát v Jindřichově Hradci

Světové basketbalové velkokluby vyšlou v polovině února do Česka své největší talenty. Na čtvrtém ročníku prestižního turnaje YOUNG GUNS GBA Invitatio

V Jindřichově Hradci ocenili mladé sportovce

Vedení města Jindřichův Hradec se setkalo v pondělí 3. února 2020 v refektáři Muzea fotografie a MOM s mladými sportovci, kteří v předchozím roce dosá

V polovině ledna proběhla úspěšně kolaudace nového pavilónu mateřské školy na sídlišti Hvězdárna

V polovině ledna proběhla úspěšně kolaudace nového pavilónu mateřské školy na sídlišti Hvězdárna. Samostatný objekt s kapacitou 28 žáků se nachází na

DNES SE STALO

HISTORIE21. února 1878

první telefonní seznam byl vydán v USA ve státě Connecticut.

VYNÁLEZY21. února 1893

Thomas Edison obdržel dva americké patenty – na žárovku a přerušovací relé.

VESMÍR21. února 1972

byla vypuštěna sovětská kosmická loď Luna 20 směřující na Měsíc.

POZVÁNKA OBRAZEM